Dušičky
Cestou na hřbitov
Klopýtám přes bludný kořen jazyka
Nemáme velkého otce
Ani velkou matku
Jen dědečka a babičku
Které je rozhodně možné
Lépe uchopit
A strčit do kapsy

Cestou zpátky
Z kopce dolů
S rukama už v kapsách
Všechno se prodalo
Propilo
A promilovalo
Není kam spěchat
Pod lípou na rozcestí
Ještě hlt kořalky
S posledním cigárem
A potom vzhůru
Za provázkem dýmu
Obrátit oči

CV
Horoskop mi přiřazuje cedr
Jakoby tušil
Mě ale dávno
Adoptovaly jabloně