Prague 07

Mezi dlážděním
Zaléván psí močí
Vyráží rmen
Tucty zlých žlutých očí
Život je sen
Zahrada II.

Slyším padat i jabka
Takové je tu ticho
Slyším šeredný křik hladového páva
kterého blb ze sousedství vyhrál v kartách
Zrní holt ale nevyhrál
Slyším padat i švestky
I listí slyším padat
Babička rozbíhá se v dál
tak krásná a tak mladá
Hrůzou mě bolí její hlava
Vypravuj

Dneska mě napad smutný žert
Není-li žádné nebe
Tak to mě nemůže vzít čert
Ani mě ani tebe
Vašík se ptá

Rychlík je jako rytíř v brnění
Nebo jak divný hotel
Takový dlouhý malé pokoje
Vidělas někdy na kolejích hovno
anebo tajné znamení?
Oboje chlapče oboje