Irena Dousková: Goldstein píše dceři
Radim Kopáč, PRÁVO, 19.2.2007

Po deseti letech vychází znovu prozaický debut Ireny Douskové (1964) – román v dopisech Goldstein píše dceři. Prvně knihu vydal zanikající Melantrich, podruhé ji vydává rozbíhající se Druhé město.

Zatímco slavné romány Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák, případně soubor povídek Doktor Kott přemítá náležejí k humoristické rovině díla Ireny Douskové, knížky Čím se liší tato noc, Někdo s nožem a právě „Goldstein“ stojí na opačném pólu: představují autorku v její existenciální, více tragikou než humorem zatížené poloze.

Aktéři prózy jsou dva: v izraelském exilu žijící otec, filmový režisér, „unavený, ,hora sádla‘, slavný, v jistém smyslu velice sám, takřka bez ambicí“, a v Čechách dospívající, zhruba pětadvacetiletá dcera, zvídavá, i když citově i myšlenkově bojácně zamknutá v sobě. Dopisy (a později telefonáty, ba i osobní setkání) ovšem létají jenom jedním směrem: z Tel Avivu do Prahy, a to na pozadí podstatných společenských změn, rámovaných roky 1988 až 1991.

Otcovy epistolární monology, postupně obnažující nejen motivy jeho odchodu ze země, ale i chmurnou rodinnou historii, sugestivně gradují: po prvních dotecích přichází maximální citové vzepětí, kdy se vztah mezi Goldsteinem a jeho dcerou posouvá takřka do milostné roviny – i když opět jen v jednom směru: samotou, steskem a sebelítostí svazovaný muž chápe nově budované pouto k vzdálené ženě jako svoji poslední možnou záchranu. Když zjistí, že dcera o takovou náklonnost nejeví zájem, rázem chladne a noří se do absurdních výčitek, obviňování a ještě většího smutku.

Stylizační schopnosti, které Dousková prokázala v Hrdém Budžesovi nebo knížce Oněgin byl Rusák, se naplno vyjevují už v její prvotině: citlivost, s jakou autorka příběh zpracovala, je ale jistě podepřena tím, že jde o příběh vlastní – čili že Goldstein své dceři skutečně psal a že ona, po letech, pocítila nutnost autoterapie. A to autoterapie, resp. autobiografické konfese literárně zcela svrchované: Goldstein píše dceři je v prvé řadě vynikající román.