Rozhovor s Leo Pavlátem

Rozhovor s Leo Pavlátem. Vyšel vyšel v časopise Maskil v dubnu 2004.